Què fem

Per a persones i organitzacions

Programes de transformació

focus inside desenvolupa els seus programes de transformació dins de l’organització en 3 línies diferenciades:

Processos de Coaching directiu

Coaching executiu i team coaching

Les organitzacions volen acompanyar als seus Directius i Managers en el desenvolupament de Competències Directives a través del coaching individual, de tal forma que exerceixin una tasca directiva encara més efectiva.

focus inside treballa en les 2 següents línies:

  • Processos de 6-8 sessions de coaching amb cada profesional.
  • Metodologia 5E, tant a nivell individual com a nivell de Coaching d’Equip.

Cocreació i implantació del Model de Lideratge

Consultoria de transformación

En el marc de el projecte de la Implantació del model de Lideratge, en primer lloc co-creem el model de Lideratge amb el Comitè de Direcció de l’Organització. A continuació es plasma el Model amb els seus principals ingredients i finalitzem amb un mesurament 360º per avaluar l’efectivitat i l’impacte del programa.

Formació d'implantació de Cultura i Lideratge Transformador

Desenvolupament de competències

Les empreses busquen transformar les seves cultures organitzatives i desenvolupar les pràctiques i habilitats de Lideratge Transformador de tots els seus comandaments (Directius i comandaments intermitjos), de forma que tinguin més recursos i eines per afrontar la gestió dels seus equips humans, i es converteixin en garants, impulsors i elements actius de transformació i d’integració de la nova cultura per part de tots els col·laboradors.